C1. 烤安格斯西冷扒 3磅

$ 598

C1. 烤安格斯西冷扒 5磅

$ 980

C3. 焗德式咸豬手 2件

$ 288

C3. 焗德式咸豬手 3件

$ 398

C4. 香草焗雞中翼 2磅

$ 148

C4. 香草焗雞中翼 3磅

$ 198

C5. 忌廉魚柳薯蓉 2磅

$ 180

C5. 忌廉魚柳薯蓉 3磅

$ 258

C6. 西蘭花焗薯蓉 2磅

$ 168
123