D1. 迷你雲呢拿忌廉泡芙 20粒

$ 68

D1. 迷你雲呢拿忌廉泡芙 30粒

$ 100

D1. 迷你雲呢拿忌廉泡芙 40粒

$ 128

D2. 迷你朱古力忌廉泡芙 20件

$ 68

D2. 迷你朱古力忌廉泡芙 30件

$ 100

D2. 迷你朱古力忌廉泡芙 40件

$ 128

D3a. 手工麻糬 (芝麻)

$ 98

D3b. 手工麻糬 (黑糖紅豆)

$ 98

D4. 意大利奶凍 20杯

$ 228
123